Archiwa kategorii: Współpraca zagraniczna

Wymiana młodzieży wrzesień 2014

W dniach 22. – 26.10.2014 r. odbyła się w Werneuchen (w Niemczech) wymiana młodzieży. Spotkanie uczniów miało na celu pogłębienie istniejących już od dłuższego czasu (od 1999 r.) przyjacielskich kontaktów między naszą,
a Szkołą Europejską w Werneuchen.
Szczególnie chodziło o to, aby poprzez pobyt w niemieckich rodzinach polscy uczniowie poznali codzienne życie tychże rodzin i co za tym idzie, aby w ten sposób zostały przezwyciężone istniejące uprzedzenia. Urozmaicony program oferował możliwości przeżycia nowych doświadczeń zarówno w czasie wolnym od zajęć szkolnych, jak również podczas nauki w szkole.
Bilans pięciu wspólnie spędzonych dni można określić jako bardzo udany. Przyjazne przyjęcie polskich uczniów przez niemieckie rodziny umożliwiło nawiązanie partnerskich kontaktów pomiędzy młodzieżą z obu krajów. Młodzież  z naszej szkoły pomagała przy przygotowaniach poszczególnych punktów programu i bardzo starała się spędzać możliwie dużo czasu ze swoimi gospodarzami.
Jako główne punkty programu, które najbardziej się podobały, wymieniono: zwiedzanie Berlina, wycieczkę do Bernau, uroczystość z okazji 40-lecia istnienia Szkoły Europejskiej (nasi uczniowie uświetnili ją występami).
We wszystkich kolejnych punktach programu brali udział wspólnie polscy
i niemieccy uczniowie i doprowadziło to do integracji. Uczniowie obu stron szczególnie pozytywnie ocenili wspólne przeżycia w rodzinach, ale także na wycieczkach.
Pragniemy również nadmienić, iż wymiana ta została zorganizowana przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia Polskich Gmin Euroregionu Pomerania, ze środków Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.
Reasumując, dzięki bardzo dobrze przeprowadzonemu projektowi, zadowoleniu polskich i niemieckich uczniów, obserwujemy w naszej szkole duże zainteresowanie wymianą. Z tego też powodu spotkania uczniów będą nadal kontynuowane, co uważamy za nasz największy sukces.

Galerie zdjęć z realizacji projektu „Zdrowe odżywianie, źródłem mądrości”

Przygotowywanie potraw i wręczenie nagród

Śladami potraw regionalnych

Wycieczki – poznawanie regionów

Na sportowo

Zawody strażackie

Port i okolice

Z wizytą u Słowian

Prezentacja projektu