Witamy na stronie Gimnazjum Publicznego „Pomerania”

kalendarz_roku_szkolnego_2015_2016

21 powodów dla których warto się uczyć w Gimnazjum Pomerania

Gimnazjum Publiczne „Pomerania” w Dziwnowie funkcjonuje od 1 września 1999 roku. Szkoła mieści się w budynku przy Szkole Podstawowej. Nasza placówka jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Rada Gminy w Dziwnowie. Nadzór pedagogiczny sprawuje KO w Szczecinie. Nasze Gimnazjum uczy, wychowuje uczniów i daje każdemu warunki niezbędne do wszechstronnego rozwoju.

Zachęcamy do nauki w szkole przyjaznej i bezpiecznej uczniowi, szkole, w której rozbudzamy ciekawości świata, uczymy tolerancji, szacunku dla innych. Zapewniamy uczniom wszechstronny rozwój, zdobywanie kreatywnej postawy, dbamy o dobrą atmosferę w Gimnazjum.

Wizja szkoły to:

Szkoła przyjazna, bezpieczna, motywująca do pracy każdego ucznia, uzdolnionego i tego, któremu nauka sprawia trudności, otwarta na inicjatywy uczniów, nauczycieli i rodziców.

Dodaj komentarz