Świetlica

Na terenie szkoły znajduje się świetlica, w której uczniowie mogą odrobić lekcje, poczekać na autobus szkolny lub zwyczajnie odpocząć w czasie przerw międzylekcyjnych

Dodaj komentarz